C-Stævne i spring med D-klasser og D5 Holdmesterskaber

16-07-2023

Startlister og resultater :

https://online.equipe.com/meetings/57075

Tilmelding på Go:

https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00048367

D-Klasser: 20 cm til LC. Hest lørdag og pony søndag. 

Stævneansvarlig: Ditte Ploug, 51 60 51 63, dittep@lolland.dk

Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. Se nedenfor for bestemmelser for distriktsmesterskab.

Stævnet er åbent for alle klubber under DRF, dog er distriktsmesterskaberne kun åbent for klubber beliggende i distrikt 5.

Tilmelding på GO.

Anmeldelsesfrist på GO!: 10.8.23

Efteranmeldingsfrist i distriktsmesterskaberne!: 14.8.23

Husk at skrive cm i bemærkninger i klasse 1, 2, 13 og 14.

Stævnet afholdes udendørs på stor grusbane og med opvarmning på 20x60 bane med filtbund.

Startlister, resultater og baneskitser vil være tilgængelige kun på EQUIPE før, under og efter stævnet. Kom gerne forbi sekretariatet for hjælp til download eller brug af Equipe app’en.

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises på forlangende. Ryttere, der starter mesterskaberne skal aflevere pas i sekretariatet inden start og kan afhente det igen efter klassens afslutning.

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr.

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt rideskoleheste.

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom eller ulykkestilfælde i forbindelse med stævnet.

Regler for distriktsmesterskaber:

Generelle bestemmelser:

Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem af en klub hørende under distriktet.

Bestemmelserne baserer sig på DRFs nyeste reglement.

Mesterskaberne er åbne for ponyer/heste med dansk ID-Bevis. Udelukkelser se under de enkelte mesterskaber, DRF Fællesbestemmelser pkt. 97 samt DRF Springreglement pkt. 97. Resultaterne tælles tilbage i indeværende år samt 2 foregående stævne år.

Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere end den klasse der rides ved mesterskabet. Eks. Hvis mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad 4.

Lodtrækning om startorden finder sted senest kl. 18.00 dagen før klassens start. Lodtrækning foregår i sekretariatet.

Bruttoholdliste for holdmesterskaber, skal være klubben i hænde senest mandag inden stævnet. Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage ud fra den bruttoholdliste den deltagende klub har tilmeldt, indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt. I holdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og meddeler dette til sekretariatet, senest ved lodtrækning.

Springning: Ved lige placerede, er der om springning om 1. 2. og 3. pladsen

Indskud:

Spring hold hest/pony kr. 500,- pr. hold 

Dotering:

Spring hold hest kr. 1000/800/700.

Spring hold pony - Gaver som ikke kan veksles til penge til en værdi af 1000/800/700

Distriktsmesterskab hold hest spring

Mesterskabet afvikles i LB*, metode B12 over 2 omgange, tempo 350 m/min. Hver rytter rider banen igennem vekselvis med 1 rytter fra hvert hold. Ekvipagerne rider samme rækkefølge i begge runder.

Distriktsmesterskab pony hold spring

Mesterskabet er åben for alle 3 kategorier hvor det er tilladt at sammensætte hold af flere kategorier. Mesterskabet afvikles i LB* over 2 omgange, som handikapspringning metode B12, tempo 300 m/min.

 


Certificeringer