Indkaldelse til ordinær generalforsamling

14-02-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LFH Rideklub

Onsdag d. 15. Marts 2023 kl. 19.00

Rågelundevej 24, 4892 Kettinge

 

 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Se Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår at kontingent stiger med 25 kr halvårligt.
 6. Valg af formand :

Tina Jørgensen - modtager genvalg

 1. Valg af bestyrelse : 

Kim Nielsen - modtager genvalg

Ditte Ploug - suppleant - modtager genvalg

Susanne Jørgensen - suppleant  - modtager ikke genvalg

 1. Valg af juniorudvalg

Cecilie Kristensen - repræsentant - modtager genvalg

Smilla Skov - Suppleant - modtager genvalg

Julie Krøyer - Suppleant - modtager ikke genvalg

 1. Bilagskontrollanter

Jan Rinnov - modtager ikke genvalg

Troels Jørgensen - modtager genvalg

 1.  Vedtægtsændring

KONTINGENTER §4

Stk.3

Kontingent betales halvårligt forud og er forfalden til 1. januar og 1. juli.

Kontingent pr.1/2 år

Junior 175,-kr.

Senior 225,-kr.

Passive 125,-kr.

Ændres til kontingent fastsættes af bestyrelsen årligt.

 

 1.  Udvalg - mangler medlemmer
 2. Evt.

 

Når generalforsamlingen er slut serveres der kaffe/the og børnevenlige drikke og kage, samt uddeling af pokal og ranglistevindere.

Mest vindende 2022

Mest vindende dressur 2022

Mest vindende spring 2022

Mest vindende ringridning 2022

Kammeratskabspokalen 2022

Bestyrelsen har valgt kandidaten til kammeratskabspokalen.

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til denne hyggelige aften, hvor der er behov for lidt nye bestyrelsesmedlemmer.

Husk indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen.  

                                                  

Bestyrelsen.

 

Se det godkendte Regnskab


Certificeringer