Referat 14.06.23

Udgivet 14-06-2023, tags: |

Dagsorden og referat d. 14. juni 23

 

Tilstede: Ditte, Karin, Hanne, Tina, Kim, Janni, Maria

Juniorer: Cecilie, Anton

 

Gæster: Louise, Linette

 

Fraværende: Mie


 

 1. Godkendelse af dagsorden 
  1. Dagsordenen er godkendt

  

 1. Nyt fra kassereren 
  1. Budgettet for 2023 kommer ud med et forventet underskud på kr. 58.000,-. Forventningen var, at vi ville få et større tilskud fra kommunen end tidligere, men det er indtil videre ikke tilfældet. 
  2. Hvis man har et udlæg, skal kvittering uploades i Zakobo, og der skal skrives i kommentaren, at det er et udlæg og samtidig skrive kontonummer. Det er ok at have udlæg, der kan blot ikke være en forventning om, at det refunderes straks.

 

 1. Nyt fra udvalgene 

 

Juniorudvalget - Linette er inviteret til forventnings-afstemning mellem udvalg og bestyrelse.

Juniorhygge gik godt. 

Kæpheste-engagementet drøftes på et andet bestyrelsesmøde.

Forventninger til voksenansvarlig er drøftet.

Den voksne skal være til stede, og fortælle juniorerne, hvis man fx kører fra stedet.

Der skal ikke laves om på de aftaler, der indgås på møderne, uden der er enighed om det.

 

Sponsorudvalget. 

 

Vi har et større antal præmier denne gang. Vi har fået nye sponsorer ind, så der er flere at gå til. Janni har søgt Dølle-fonden.

 

Biksudvalget

Tina har skaffet en industrikaffemaskine magen til Mies. Så nu mangler vi en brødrister. Der er mad i fryseren, så der skal ikke handles ret meget til D-stævnet.

Når der skal handles, skal Tina lige spørges, om vi har nok i forvejen.

 

Stævneudvalget. 

Angående starter, så aftales det, at starter fremadrettet koster 80,- (E) og 100,- (D)

Stævneudvalgsmøde aftales til 28. juni kl. 19.00

 

Trivselsudvalget 

Der var kæphest for første gang til ringridning i maj, og det var en succes. Der arbejdes på at invitere køreforeningen næste gang.

 

 1. Forespørgsel om påklædning. 
  1.  
  2. Der er ikke krav til påklædning under ridning på stedet. Der opfordres dog til, at rytterne tænker på det sikkerhedsmæssige i forhold til beskyttelse af kroppen.

 

 1. Næste møde, dato og dagsordenansvarlig
  1. 23. august, Kim

  

 1. Evt. 

Åbent Landbrug, Skårupgård 17/9, dagen efter military. Der skal affaldssorteres. Der skal skaffes hjælpere. 

 

Jubilæum 31. august 2024. Forslag om opvisning i løbet af dagen og fest om aftenen. Forslag om at klubben står for festen, planlægning og økonomi.

 

Blomsterdag 13/8.

 

Tags

Se alle

Certificeringer