Referat 03.05.23

Udgivet 03-05-2023, tags: |

Dagsorden og referat d.3. maj 2023

 

Tilstede: Cecilie, Jannie, Ditte, Kim, Tina, Karin, Maria

 

Gæster: Louise

 

Fraværende: Mie (uden afbud)


 

 1. Godkendelse af dagsordenen - godkendt 

 

 1. Juniorudvalget kommer og fortæller om kæpheste træning. Det gik fint med træning, stor succes, 22 tilmeldte, 12 udefra. Der blev redet dressur, spring og ringridning. De var delt op i 3 hold. Der blev evalueret, og spist frokost bagefter. Næste træning 21. maj. Kvickly har rette henvendelse om vi har lyst til at komme og afholde kæphest i forbindelse med et arrangement de afholder den 19. maj. Der er givet positivt tilkendegivelse og Ditte har sagt ja til at vi gerne vil komme.Vi har fået en hel kæphestbane, sponsoreret flere steder fra. Ditte er ved at undersøge om vi kan få sponsoreret t-shirts med logo på. Louise beder om at de også husker at gøre rent efter sig og husk at tjekke toiletterne. (tømme skraldespande og tjekke om toiletterne trænger til en børste.) Der bliver sat afhentningstidspunkt for børn, da der også er nogen udefra. Penge fra arrangementer i juniorudvalget bliver i udvalget. Pt er der omkring 450,- i overskud. Der er en ekstra pengekasse i boksen, som de kan få til deres penge. Møde i næste uge omkring kvickly og hvordan næste træning skal foregå og overnatning i løbet af foråret. 

 

 

 1. Nyt fra kassereren, afbud fra kasseren, men hun har sendt budget til Tina for maj måned, der står omkring 50.000,- på kontoen. Juni måned, planlagte udgifter på 41.500,- og indtægter for 19.000,-. Forventet slutsaldo juni md. 30.800,-

Det må forventes at der kommer underskud i 2023, da huslejen er steget og vores tilskud forventes at blive det samme. Det er uvist hvor meget mere vi kan forvente at få i tilskud efter den nye model. Vi vil gerne have Hanne til at lægge tallene op på drevet, så vi kan gennemgå det sammen ved næste møde. Vi har selv betalt 25.000,- for Zakobo, men kommunen betaler for licensen. 

 

 1. Børneattester - Cecilie skal også indhente børneattest og Maria har ikke godkendt sin hvorfor Tina sender den igen. Der mangler også på et par mere. Alle over 15 år i bestyrelsen, der har med børn under 15 år at gøre, skal der indhentes børneattest på. Snak omkring hvem der skal indhentes børneattest på, det aftales at kontakte rideforbundet og høre dem ad. 

 

 1. Tavshedserklæring - Ditte har lavet udkast, den bliver lagt ud i gruppen på FB. Alle over 18 år i bestyrelsen skal underskrive den. 

 

 1. Samarbejde med øvrige klubber i forhold til kommunen? Vi har ændret det så vi opfylder de krav der kommer i forbindelse med den nye tilskudsmodel og vælger derfor ikke at deltage i møde med de andre klubber. 

 

 1. Nyt fra udvalgene - 

 

Juniorudvalget, se punkt 2 (Linette står for juniorudvalget med ad hoc hjælpe fra Ditte) Smilla har valgt at træde ud af juniorudvalget og bestyrelsen.  Vi skal ved næste generalforsamling være tydelig om det er juniorudvalget eller som junior repræsentant man bliver valgt. Juniorudvalget skal bestå af nogle tovholdere, vi prøver med de 3 som er tilbage, og så kan de få hjælp fra de andre unge. Det er vigtigt med forældreopbakning i juniorudvalget.  Det er vigtigt at de voksne, der hjælper i udvalget, beder om hjælp når der er behov for det ved arrangementer. Ditte oplyser at det der er behov for er ledelse i forbindelse med møderne og kommunikation/respons generelt. Linette indkalder udvalget til et møde, hvor de forventningsafstemmer. 

 

Sponsorudvalget, der er ikke så meget at sige, der kommer mere om nye spring i punkt 10.

 

Biksudvalget, ikke så meget at sige, amerikaner køleskabet er for småt og Tina er på jagt efter nogen, som vil donere et nyt køleskab. Der skal på sigt søges om en brødrister og en kaffemaskine, da de er til låns. 

 

Stævneudvalget, Ditte har lagt proportioner ud til D stævnet ,der mangler dommere og hun er gået i gang med at finde dommer til C stævnet, det er et større arbejde. De skal snart holde møde i forhold til D-stævnet. Tina spørger hvordan vi melder ud med de nye retningslinjer omkring ringridning. Louise sponsorerer præmier til kæphest. Vi køre pt. med de almindelige rosetter. Ditte undersøger om vi kan nå at få lavet små rosetter. Militarystævne har vi fået som et landsstævne og det betyder at der skal en klasse 100. Det er Jimmy der kommer igen. 

 

Trivselsudvalget, har ingen planer før til ringridning og jul, Karin kommer med i trivselsudvalget da der er mandefald. 

 

 1. Økonomi, Hanne må komme næste gang og fremlægge budgettet for 2023

 

 1. Forslag til Military Rangliste - Ditte - Jeg foreslår, at vi giver point som en fejlfri B0, når en rytter gennemfører en bedømmelse ved Store Hestedag Cup fejlfri. Cuppen er en landsdækkende turnering med stil bedømmelser. Der gives ikke placeringer i kvalifikationsrunderne, men de bedste stil bedømmelser på landsplan kvalificerer sig til finalen på store hestedag. Runderne kan nemt dokumenteres på Equipe. Godkendt og i finalen gælder vores almindelige pointsystem. Ranglisten skal rettes til. 

  

 1. Sponsorspring - Louise - Ditte
  1. Tandlægen.dk
  2. Frimann biler
  3. eget?

 

Det skal undersøge, om vi kan få billigere fragt og flere bomme. Eller hvad det vil koste hvis vi kun skal have støtter og selv køber bomme og maler dem. Hvis vi kan klare fragten til under 1000,- så tager klubben prisen for transporten.  

 

 1. Næste møde, dato og dagsorden ansvarlig, 14 Juni 2023, Janni er ansvarlig

  

 1. Evt. skriv på hvem der er ansvarlig for de punkter der er sat på dagsordenen som ikke er fast, og man skriver lige kort hvad det handler om.  

 

Tags

Se alle

Certificeringer