Referat 01.02.23

Udgivet 01-02-2023, tags: |

Dagsorden og referat d. 1. februar 2023

 

Tilstede: Maria, Ditte, Janni, Kim, Tina, Mie

 

Gæster: Louise, Hanne

 

Fraværende: Susanne

 

 1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsorden er godkendt. 

  

 1. Nyt fra kassereren. 

 

 1. Restancer og oprettelse af brugerprofiler på Zakobo. Mange har ikke meldt sig ind på Zakobo. Vi har mistet en del  medlemmer. Ca 60 har ikke oprettet sig eller direkte meldt sig ud. Maria prøver at kontakte de medlemmer, der ikke direkte har meldt sig ud. Vi finder en dag, hvor man kan komme og blive vejledt i oprettelsen.

 

 1. Budget 1. halvår. Der er udfordringer med likviditeten i løbet af foråret - konkret april. Louise giver henstand med april huslejen, til der er modtaget tilskud fra kommunen. Hanne og Tina tager en snak med banken om muligheden for en kassekredit. 

 

 1. Zakobo er ikke velegnet som regnskabsprogram, hvorfor vi fortsætter med Billy sideløbende foreløbig.

 

 1. Der er ikke overskud i årsregnskabet for 2022. 

 

 1. Lejekontrakt og ansættelse af Louise.

 

Lejekontrakt er underskrevet, men §8 skal tilrettes. Rettelsen drejer sig om betaling for leje af rideskolehestene. Rettelsen godkendes og kontrakten underskrives på ny.

Kontrakten sendes til rideforbundets advokat til kvalitetstjek. 

 

Ansættelseskontrakt. “Konkurrenceklausul” slettes. Diverse rettelser omkring ferieafholdelse og ferietillæg indarbejdes. Denne kontrakt sendes også til rideforbundets advokat til kvalitetstjek.

 

Eventuelle forslag til rettelser fra advokaten skal drøftes i bestyrelsen.

 

 1. Nyt fra udvalgene -

 

Juniorudvalget: Der afholdes juniorhygge i forbindelse med MGP den 18/2. Det blev drøftet, hvordan vi kan sprede budskabet og hjælpe forældre med tilmelding via Zakobo. 

 

Vi aftaler at bruge vores “A-skilt” til info, ligesom der kan afleveres sedler til rideskoleeleverne. 

 

Sponsorudvalget: Der arbejdes lidt med diverse fonde. 

 

Biksudvalget: Der er sat vandvarmer op, sponseret af Koch’s VVS. Der arbejdes på, at han også vil sætte vandinstallation op.

Stævneudvalget: Der aftales møde inden generalforsamlingen - 22/2 kl. 19.00. Ditte søger AB Rideudstyr om sponsorat.

D-stævne 17-18/6

C-stævne 19-20/8 med holdmesterskab (spring)

Military 16/9

 

Trivselsudvalget: Fastelavn er lagt ud på Zakobo. Der skal bruges hjælper(e) til cafeteriet. Prisen er inkl. fastelavnsbolle og cacao. 

 

 1. Vandrepokal vindere og præmier.

 

 1. Kammeratskabspokalen er afgjort.

 

 1. Præmier:
  1. Mest vindende: Skridttæppe
  2. Dressur: Trøje, bomuld uden hætte, herre 0622, dame 0624
  3. Springning: Trøje, do
  4. Ringridning: Trøje, do
  5. Kammerat: Trøje, do

 

Ditte og Janni indkøber

 

 1. Gennemgang af regler for rangliste - 
  1. Hvilke discipliner tæller med (ringridning?)
  2. Krav til dokumentation (Equipe eller andre hjemmesider?)
  3. Skal alle discipliner give samme antal point (fx ponygames og military?)
  4. Præmie udover sløjfe (fx en klub-t-shirt?)
  5. Indberetningsfrist. 

 

Stævneudvalget kommer med et forslag til regler til 2023 for både vandrepokaler og ranglister.

 

Hanne bestiller rosetter til pokaler og ranglister. Ditte sørger for gravering i pokaler.

 

 1. Klubtøj- Tryk på fleece er dårligt lavet. Der bør reklameres, er der hørt fra andre? En mulighed er, at bestille tøj fra jannie kj værktøj fremadrettet hvis priserne er gode?

 

Vi får Jannie - KJ værktøj -  til at komme med priser, som vi kan lægge ind på Zakobo

 

 1. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen.
 1. På valg : 

Formand Tina Jørgensen, modtager genvalg

Medlem Kim Nielsen, modtager genvalg

 

 1. Næste møde, dato og dagsorden ansvarlig, Tina er ansvarlig for dagsordenen til generalforsamlingen. Der indkøbes kage.

  

 1. Evt. 

 

Der søges fonde om tilskud til en internet-løsning, der kan dække hele ridecentret og gerne ned til springbanen.

 

Tags

Se alle

Certificeringer